Nerulgymkhana

Shri Shashi Pandey

Hon. Chairman, Board of Trustees

Shri. Harsharan Singh

Hon. Secretary, Board of Trustees
Anil-Kumar-Kartha

Shri. Anil Kumar Kartha

Hon. Treasurer, Board of Trustees

Shri Vinoo Raina

Hon. Member Board of Trustees & Permanent Trustee

Dr. K. P. Sherif

Hon. Member Board of Trustees & Permanent Trustee

Shri Rajesh Poojari

Pioneer Trustee

Shri A. K. Sinha

Pioneer Trustee

Shri K. Balasubramanian

Pioneer Trustee

Shri Ilen Lodhavia

Hon Trustee

Shri. Brig Dharam Prakash

Hon Trustee
MS-SUCHITA-SAYAJI-

Ms. Suchita Sayaji

Hon Trustee

Shri. Kamlesh D. Thakkar

Hon Trustee

Shri Kanhaiyalal Boob

Hon Trustee

Shri Dhananjay Vanmali

Hon Trustee

Shri Rajesh Shah

Hon Trustee

Shri G.V. Tanavade

Hon Trustee